Grefsen Tennis

Produkter blir levert hver 14. dag i klubbhuset.  Lance har  prøver på alle størrelser og plagg i klubbhuset